Välkommen till Ljungby Schakt AB

Markarbete

Vi utför alla typer av markarbeten så som t.ex. grundläggning.

Alla typer av markarbeten

Vi utför alla typer av markarbeten så som grundläggning, parkeringar, asfaltsuppdrag.

Läs mer

Trädgårdsanläggningar

Exempel på trädgårdsanläggningar kan vara dränering, avloppsanläggningar och tillbyggnader.

För privatpersonen

Trädgårdsanläggningar riktar sig mestadels till privatpersoner.

Läs mer

Underhållsarbete

Vi jobbar mycket med snöröjning och halkbekämpning. Vägslåtter. Även sopning på våren.

Som t.ex. snöröjning

Vi jobbar mycket med snöröjning och vägslåtter.

Läs mer

Försäljning

Grusmaterial, marksten från Benders och Flisby, matjord, täckbark, barkmull, trekammarbrunnar m.m.

Egen försäljning

Vi har försäljning av bl.a. grusmaterial, marksten, matjord, täckbark, trekammarbrunnar och vattenbrunnar.

Läs mer

Vi har lång erfarenhet

Maskin

Ljungby Schakt är ett gäng på ca 30 personer. Vi har lång erfarenhet och har gjort det mesta inom bl.a. markarbeten och trädgårdsanläggningar.

Lite av det vi vi har gjort.

Aktuellt