Beskrivning

Innan jul var vi i Bäck och grävde för grund för tillbyggnad av ett missionshus.

Dela