Beskrivning

Första väggelementet satt till Ljungby Maskins nya tillbygge.

Dela