Beskrivning

Schakt och grund på Semestervägen i Ljungby.

Dela