Gemensamhetsanläggning avlopp

Till dig med eget avlopp

Vi hjälper er med eran avloppsanläggning enligt kommunens krav. Även vattenbrunnar.

Vi säljer givetvis avloppsanläggningar,vattenbrunnar och rördelar till detta!

Dela

Ditt ansvar

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ha en godkänd avloppsrening. Det är din kommun som avgör vilka krav som ställs på respektive avloppsanläggning. Läs mer om vad som gäller i Ljungby kommun via länken nedan.

Vi hjälper dig!

Det är många regler som måste följas och det finns flera olika tekniker att välja mellan. För dig är det inte lätt att veta vad som är bäst för just dig i din kommun. Så tipset är att anlita en certifierad leverantör. Ljungby Schakt är certifierad entreprenörer för avloppsanläggningar. Så kontakta oss så kommer vi att hjälpa dig med de olika momenten som måste göras.

  • Kontakt med kommunen
  • Besök av din anläggning tillsammans med representant från kommunen
  • Provgrop
  • Analys av prov
  • Genomförande av arbetet
  • Entreprenörsrapport

Ljungby kommun

Just nu håller Ljungby kommun på med att invertera alla befintliga avlopp. För dig som fastighetsägare innebär det att du inom kort kommer att bli tvungen att ta ställning till dessa frågor.

Ytterligare läsning

Ljungby kommuns hemsida
https://www.ljungby.se/sv/bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/

Avloppsguiden
Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet.
https://avloppsguiden.se/